Voorlichting en Jonge Mantelzorger


location.reload()

In gesprek


Wij vinden het belangrijk in gesprek te zijn met jongeren. Wat leeft er bij hen?
Wat vinden ze belangrijk? Wat vinden ze leuk?
Zodat wij met ons aanbod goed aan kunnen sluiten bij hun vraag.

Contact

J.I.P.


Je kunt er terecht  met allerlei vragen/problemen waar je tegenaan loopt als jongere.
We geven informatie, advies en voorlichting over o.a. school, werk, drugs, geld, huisvesting, veilig vrijen, rechten en plichten. 
Als we het zelf niet weten, weten we vaak wel andere organisaties te vinden die het dan wel weten. We werken hierin samen met o.a VNN, GGD, Fier, Sport Fryslân etc.
We hebben folders over allerlei onderwerpen.
Er is een computer aanwezig met een uitgebreide sociale kaart.

Voorlichting


We organiseren regelmatig i.s.m. jongeren of andere instellingen thema-avonden met voorlichting over allerlei onderwerpen.
Daarbij kun je denken aan een discussieavond over alcohol en drugs, filmdiscussie over loverboys, een avond over pesten....
Daar waar vraag naar is.

Ons doel is informatie geven, in gesprek gaan en indien gewenst adviseren/doorverwijzen.

Op het basisonderwijs bieden wij de weerbaarheidstraining Rots en Water aan en de lotgenotengroep Kies (Kind-In-Echtscheiding-Situatie)

Spam Project


Een keer per jaar organiseren we i.s.m. de RSG Simon Vestdijk en Maritieme Academie Harlingen het voorlichtingsprogramma SPAM, waarin jongeren van 12 t/m 16 jaar voorlichting krijgen over social media en pesten, seksualiteit, alcohol en drugs en suïcidepreventie. Zij krijgen tijdens de schoolles een theatervoorstelling over deze onderwerpen en meerdere lessen rondom het onderwerp. Voor ouders zijn er ouderavonden.

Jonge Mantelzorger


Heb jij iemand voor wie je moet zorgen? Een broer, zus of vader of moeder? Of misschien wel een ander familielid dat gehandicapt is, ernstig ziek of soms niet lekker in zijn vel zit? Dan kan het heel goed zo zijn dat jij mantelzorger bent!

Steunpunt Jonge Mantelzorg Harlingen zet zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers (8 tm 24 jaar), zodat zij de aandacht krijgen die zij verdienen.

We organiseren regelmatig activiteiten waarbij plezier en ontspanning voorop staan.
Loop je ergens tegenaan? Wij bieden je graag een luisterend oor en kunnen samen kijken of we je ergens bij kunnen helpen.


Folder

Jongerenwerk Harlingen

MFC het Vierkant
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB
Harlingen