location.reload()

Doelstelling


Het Jongerenwerk Harlingen is een plek voor en door jongeren waar zij hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen en vormgeven. 
Het is een plek waar ze mogen zijn wie ze zijn, waar er geluisterd wordt naar hun verhaal.

Het draagt bij aan persoonlijke, sociale en maatschappelijke participatie. Het is een plek waar we ze een stuk bagage mee willen geven om goed te kunnen functioneren in hun leven en in de maatschappij.
We zetten ons in om de ontplooiingskansen voor jeugd te vergroten. We richten ons op het zichtbaar maken van talenten en kansen. We willen een gezonde en bewuste levensstijl stimuleren. 

We werken samen in diverse projecten en activiteiten met voortgezet onderwijs en basisonderwijs.
We werken op diverse terreinen samen met de gemeente; denk aan bijv. het Jeugdteam Harlingen en sluiten regelmatig met onze activiteiten aan bij het Jogg Gemeentelijk Beleid Jeugd op Gezond Gewicht.

MISSIE
Het Jongerenwerk ondersteunt en stimuleert jongeren om zichzelf positief te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en hun plek in de samenleving te vinden.

VISIE
De Jongerenwerkers zijn oprecht geïnteresseerd in jongeren en ondersteunen hen vanuit een betekenisvolle relatie zich positief te ontwikkelen. Hierin staan lef, vertrouwen en een positieve benadering centraal. Wij pogen op deze wijze zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongere(n).

Spijkerstad

DOELGROEP
Jongerenwerk Harlingen richt zich met haar activiteiten op kinderen van 4 t/m 12 jaar en jongeren in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar. 
Wij zijn er voor alle kinderen en jongeren uit Harlingen, Midlum en Wijnaldum en hebben in het bijzonder aandacht voor de "kwetsbaren".

Onze aanpak is maatwerk, zowel groepsgewijs als individueel.
De vraag van de doelgroep cq. persoon is uitgangspunt. 
Door het diverse aanbod van activiteiten en onze outreachende werkwijze komen er veel diverse kinderen en jongeren, ieder met zijn/haar eigen uiterlijk, kledingstijl, muziekvoorkeur. Dat maakt de plek, het jongerenwerk, tot breed toegankelijk en bijzonder kleurrijk.
Een smeltkroes.

VOOR EN DOOR JONGEREN.
Het Jongerenwerk Harlingen is er voor en door jongeren. De jongeren staan centraal. 
Zij participeren actief en kunnen zo meedoen op maat. Zij organiseren met ondersteuning van de jongerenwerkers en stagaires zelf hun activiteiten.
Heb jij ideeën of wil je samen met andere jongeren leuke activiteiten organiseren?
Neem dan contact met ons op en doe mee!

Doe je mee?


Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Jongerenwerk
Harlingen

MFC het Vierkant 
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB
Harlingen