location.reload()

Mededeling i.v.m. Corona

Als Spijkerstad niet kan en mag, deze beslissing nemen we eind mei, dan is er een alternatief wat wel kan!

Welkom

Spijkerstad 2021 zal dit keer weer worden gehouden in de eerste week van de zomervakantie, dat is van 12 tot en met 15 juli. De opbouwdag is zaterdag 10 juli en de opruimdag vrijdag 16 juli.
We starten ’s ochtends om 9.00 uur en stoppen ’s middags om 15.00 uur. De kosten bedragen voor vier dagen € 25 euro (incl. eten en drinken).
Als u inkomen rondom bijstandsniveau is, is het mogelijk om kosten voor deelname terug te krijgen. Vraag voor meer info!

Doelgroep

Alle kinderen uit de Gemeente Harlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs.

Heeft u een kind(eren) met ASS die graag mee wil doen, maar niet zo goed in grote groepen kan meedraaien? Neem dan contact op met ons via mail of telefoon. We hebben in overleg een eigen hut voor deze groep.

Doel

Net als de voorgaande jaren is het hoofddoel van Spijkerstad het bouwen van hutten. Met behulp en onder begeleiding van heel veel vrijwilligers gaan de kinderen aan de slag met hout, spijkers en allerlei andere materialen om de mooiste hutten te bouwen. Het bouwen wordt afgewisseld met allerlei workshops, activiteiten en spelletjes. Ook creatief worden de kinderen behoorlijk uitgedaagd, om hun hut en zichzelf zo mooi mogelijk aan te kleden. En aan het eind van Spijkerstad zal weer een daverende afsluiting worden gehouden.

Locatie

De locatie wordt naar alle waarschijnlijkheid de skeeler/ ijsbaan in Harlingen.

Loting

Ook dit jaar willen we graag iedereen een kans geven om mee te doen. Dit jaar willen we weer alle kinderen toelaten, mits we voldoende vrijwilligers hebben die kunnen helpen. Na de inschrijvingsperiode bekijken we hoeveel vrijwilligers we hebben en of we een sluitend rooster kunnen maken. Veiligheid staat bij deze keuze voorop. Als er niet voldoende hulp is, laten we minder kinderen toe.
Dan wordt er geloot wie er mee mag doen. We geven voorrang aan kinderen die niet op vakantie kunnen gaan, dus maak dit kenbaar aan ons. En we geven voorrang als je als ouder/verzorger van een kind je als vrijwilliger opgeeft.

Vrijwilligers

Om Spijkerstad 2021 mogelijk te maken, hebben we heel veel vrijwilligers nodig. Iedereen is welkom. Om groepen te begeleiden, te helpen bij het op- en afbouwen, voor de catering, toiletten schoonmaken en voor allerlei hand- en spandiensten. Wanneer u zich als ouder/verzorger voor een hele week aanmeld, is uw kind verzekerd van een plek bij Spijkerstad. (inclusief het op en afbouwen)
Als u zich minimaal voor 2 dagen aanmeldt als vrijwilliger maakt u kind meer kans (geen garantie). Het enige dat we van u vragen is u minstens één dag beschikbaar te stellen voor het op- of afbouwen en één dag tijdens de week zelf. Maar meer dagen mag natuurlijk ook!
Bovendien kunnen we meer kinderen toelaten als we meer hulp hebben. In juni organiseren we een vrijwilligersavond waar u het draaiboek ontvangt en we alles doornemen. 

Inschrijving

De inschrijfperiode is van maandag 29 maart t/m zondag 11 april.
Later inschrijven via mail of telefoon heeft geen zin.
De uitslag van de loting is Woensdag 26 mei.
U wordt gebeld of gemaild.

Betalingsdag

Op woensdag 16 juni is de betalingsdag van 15.00-17.00 uur en van 19.30-21.00 uur in ’t Vierkant aan de Johan van Oldebarneveltstraat 2 te Harlingen. Op dat moment is de inschrijving definitief. U betaald dit keer per pin. Wanneer u niet kunt komen op de betalingsdag is het belangrijk dat u dat aan ons meldt. Doet u dat niet, dan geven we de plek aan iemand anders!

Contact
Vispop_crew.
Activiteit_Survival
Activiteit_Circus

Jongerenwerk
Harlingen

MFC het Vierkant 
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862BB
Harlingen