Spijkerstad 2019 de Oertijd

De Oertijd

download

Dagprogramma


Dagprogramma kleuters (4/5 jarigen)
Elke dag Van 9- 15 uur
Het programma voor de kleuters sluit aan bij de belevingswereld van de kleuters en hun grote behoefte aan veiligheid, structuur en herhaling. Daarom is er gekozen voor deze opzet.
• In het dagprogramma hebben we gekozen voor een duidelijke vaste dag structuur.
• De kleutergroepen zijn verdeelt in 11 kleuters per groep met twee begeleiders, waarvan 1 de hele week aanwezig is. Een vast gezicht.
• De kleutergroepen krijgen elk hun eigen kleur t-shirt.
• Het kleutergebied word afgezet.
• We hebben gekozen voor verschillende hutten. De kleuters kunnen in de
Verschillende hutten zowel vrij spelen als workshops doen onder begeleiding.
• Er is een verzorgingshut. Hier kunnen de kinderen de hele dag drinken krijgen,
worden ze ingesmeerd, worden hun tasjes en jasjes bewaard en hun
gemaakte werk.
• Om alle kleuters duidelijkheid te geven werken we met een planbord. Kleuters
zijn hier zeer bekend mee vanuit de kleuterklas. Voor hen duidelijk, herkenbaar en dus
veilig. Dit planbord krijgt een centrale plaats in het kleutergedeelte. Hierop ook de wc kettingen, het dagprogramma en weekprogramma.

Placeholder Picture